01 donut

1 مقاله

شانزدهمین رویداد آرواره

نویسنده : کیان توکلی

128

رویداد آرواره

1402/4/23

شانزدهمین رویداد آرواره هم گذشت... توی رویداد این هفته برای شروع رویداد پروفایل شهر یزد رو پر کردیم و به انتخاب مهسا قسمت اول مستند خشت بهشت رو به تماشا نشستیم. بعد از اون به استراحت...
ادامه