01 donut

رویداد سیفون

1 مقاله

اولین رویداد سیفون

نویسنده : کیان توکلی

136

رویداد سیفون

1402/4/13

اولین رویداد سیفون رو با یک بازی شروع کردیم. کیان به‌عنوان بازی‌گردان بازی اکتشاف رو برای این رویداد انتخاب کرده‌بود و شرکت‌کننده‌های رویداد به صورت تیمی باهم رقابت کردن. هدف از این بازی درواقع افزایش...
ادامه